Vizualizarea produselor de pe site-ul ul  http://www.dafero.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor ṣi Condiţiilor.


Site-ul http://www.dafero.ro este administrat de SC DAFERO SRL, CUI: RO 19145959, Nr. Inreg. Reg.Com. : J05/2202/2006, cu sediul ȋn LOC. ORADEA, Bld. Ştefan Cel Mare, nr.85,BL.B, ap.5.ROMANIA.


Serviciile pe care SC DAFERO SRL le prestează Utilizatorului sunt supuse urmatorilor termeni de utilizare. SC DAFERO SRL ȋṣi rezervă dreptul să complecteze sau să modifice oricȃnd termenii de utilizare fără consimţămȃntul utilizatorului. Versiunea cea mai recenta a termenilor de utilizare poate fi văzută accesȃnd pagina’’Termeni ṣi condiţii’’. Ȋn cazul ȋn care nu agreaţi aceste prevederi, vă rugăm să nu folosiţi site-ul  http://www.dafero.ro, acordul fiind singura convenție dintre utilizatorii site-ului http://www.dafero.ro ṣi  SC DAFERO SRL, proprietarul site-ului.


  MODIFICĂRI ALE TERMENILOR

  DESCRIEREA SERVICIILOR

  CONFIDENŢIALITATE

  COOKIE-URI

  NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

  ACCEPTAREA CONTRACTULUI DE UTILIZARE

  RESPONSABILITĂŢILE UTILIZATORULUI

  UTILIZAREA SERVICIILOR

  DETALII DE CONTACT1. MODIFICARI ALE TERMENILOR


1.1 SC DAFERO SRL ȋṣi rezervă dreptul de a modifica termenii ṣi conditiile aplicabile folosirii http://www.dafero.ro ṣi dreptul de a introduce noi condiții. Astfel de schimbări, modificări, adăugiri sau retrageri vor intra ȋn vigoare imediat după afiṣarea lor pe site sau prin alte mijloace de informare a utilizatorului.  Orice fel de utilizare a siteului  http://www.dafero.ro după aceste notificări va fi luată drept acceptare a acestor schimbari, modificări, adăugiri de către utilizator.2. DESCRIEREA SERVICIILOR


2.1 Site-ul http://www.dafero.ro oferă utilizatorilor acces la o colecţie de resurse ce constau ȋn domenii de descărcare, comunicare ṣi produse de informare. Toate serviciile, update-urile, măriri, noi aspecte ṣi / sau adăugarea oricăror alte proprietăţi noi de Web sunt supuse termenilor de utilizare.

2.2 Utilizatorul este responsabil de obținerea ṣi menținerea telefonului, hardware, software ṣi alte echipamenete necesare accesului ṣi utilizării site-ului http://www.dafero.ro, cȃt ṣi de toate schimbările ce vor avea loc.3.POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE


3.1. Societatea SC DAFERO SRL respectă protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorii site-ului: http://www.dafero.ro.

3.2. Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001
NOUTĂŢI:
• Regulamentul (UE) 2016/679 pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal.
• Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de garanții specifice pentru a proteja cât mai eficient viața privată a minorilor, în special în mediul on-line.
• Regulamentul (UE) 2016/679 consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricționarea prelucrării.
3.3. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul firmei SC DAFERO SRL, care poate fi contactat la următoarea adresă de email: contact@dafero-store.ro sau telefon 0359-441 438
Adresa: Soseaua Borsului, nr.45.ORADEA.ROMANIA

3.4. Rolul responsabilului cu protectia datelor:
• să informeze și să consilieze
• monitorizarea și respectarea RGPD
• consilizarea operatorului sau persoana împuternicită
• cooperarea cu autoritatea pentru protecția datelor 

3.5. Pentru a putea beneficia in intregime de serviciile oferite de noi prin intermediul acestui site va fi necesar sa ne furnizati anumite date personale. Toate datele furnizate de catre dvs. vor fi folosite doar in scopuri asociate facilitarii comunicarii intre noi.

3.6. Conform Legii nr129/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ṣi libera circulaţie a acestor date, modificată ṣi complectată ṣi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ṣi protecția vieţii private ȋn sectorul comunicațiilor electronice, operatorul SC DAFERO SRL are obligaţia de a administra ȋn condiții de siguranţă ṣi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

3.7. SC DAFERO SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastra explicit.

3.8. Conform Legii nr. 129/2018 beneficiați de drepturile de acces, de intervenție asupra datelor furnizate de dvs., dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ṣi dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a vă opune prelucrarii datelor personale transmise de dumneavoastră ṣi de a solicita ȋn mod gratuit ṣtergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată ṣi semnată transmisă către SC DAFERO SRL.Vă este recunoscut de asemenea dreptul de a vă adresa justiției, ȋn cazul ȋn care considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate.

3.9. Precizăm ṣi că, potrivit articolului 12 din Legea nr. 506/2004, alineatul 1, „este interzisă efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită interventia unui operator uman, prin fax ori prin postă electronică sau orice alta metoda, care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu excepția cazului ȋn care abonatul vizat ṣi-a exprimat ȋn prealabil consimțămȃntul expres pentru a primi asemenea comunicări” .

Prin folosirea site-ului nostru sunteți de acord cu această politică de confidențialitate.4. COOKIE-URI


Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu „cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu contine programe software, viruṣi sau spyware si nu poate accesa informaţiile de pe hard driver-ul utilizatorului).

 Scopul și utilizarea modulelor cookie

SC DAFERO SRL instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența ocazionată de vizitarea site-ului să devină mai plăcută. SC DAFERO SRL nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

„Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului şi livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

• Personalizarea anumitor setări precum:

– limba în care este vizualizat un site;

– accesarea preferinţelor vechi prin accesarea butonului „Înainte” şi „Înapoi”.

• Cookie-urile oferă deţinatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente şi mai accesibile pentru utilizatori;

• Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai placută;

• Îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online.


Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizator) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.


Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.


Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni, care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaşte browserul, până când cookie-ul expiră sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante, care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet, de exemplu:

• setările limbii în care se doreşte accesarea unui site;
• păstrarea unui utilizator logat în contul de webmail;


De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele utilizatorului, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

• conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, hărţi, servicii publice şi guvernamentale, website-uri distractive şi servicii de turism;
• oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţelor de limbă (ex.: afişarea rezultatelor căutărilor în limba română)
• reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search);
• măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi: confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Deţinătorii website-urilor derulează aceste analize pentru a perfecţiona website-urile, în beneficiul utilizatorilor.5.NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
(pentru afisare pe pagina web sau in cazul colectarii datelor prin formulare on-line)Cine suntem?

SC DAFERO SRL, persoană juridică, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J05/2202/2006, având cod unic de înregistrare fiscală RO19145959 („dafero.ro” sau „Operator” sau „Noi”), este operatorul datelor tale și entitatea care îți furnizează, prin intermediul site-ului de prezentare.
Ne puteți contacta oricând la: Adresa: ŞOSEAUA BROŞULUI, NR. 45.ORADEA.ROMANIA. Telefon:0359-441438, E-mail: office@dafero.ro .SC DAFERO SRL a numit un Responsabil cu Protecția Datelor Personale.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care www.dafero.ro prelucrează datele tale sau drepturile tale, ne poți contacta la adresa de e-mail dedicată office@dafero.ro sau la adresa poștală: ŞOSEAUA BORŞULUI, NR.45.ORADEA.ROMANIA.


Ce sunt datele personale?

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creem pentru a-ți transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile tale la cumpărături, IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.
Politica lui SC DAFERO SRL este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să îți oferim cea mai plăcută experiență atunci când navighezi pe site-ul nostru. În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre tine:
• Nume și prenume
• Adresă de e-mail
• Numărul de telefon
• Informații despre produsele și serviciile solicitate.
• Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma www.dafero.ro.
• Interese și preferințe legate de produse prezentate pe site-ul www.dafero.ro


În ce mod prelucrăm datele tale?

SC DAFERO SRL colectează și prelucrează datele tale pentru onorarea cererilor pe care le faci și ofertarea produselor de care esti interesat, îmbunătățirea experiențelor tale pe site-ul www.dafero.ro, oferirea de asistență și suport atunci când utilizezi http://www.dafero.ro.


Cât timp păstrăm datele tale?

SC DAFERO SRL prelucrează datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:
• pentru ce perioadă avem nevoie de datele tale pentru a-ți oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de tine. Pentru scopurile pentru care ne-ai oferit consimțământul la prelucrarea datelor, vom prelucra datele tale cu privire la respectivul scop până când îți retragi consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice, sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.
Te informăm că ne bazăm pe consimțământul tău atunci când prelucrăm datele tale pentru a-ți transmite:
• oferte personalizate pe bază de publicitate comportamentală online;
• oferte personalizate bazate pe profilarea pe care o facem în scop de marketing direct, prin canalele de comunicare ( de ex email )
• oferte bazate pe audiențele personalizate (pe liste de clienți) în Facebook.
*Consimțământ – înseamnă acordul tău liber, specific și informat prin care accepți fără dubiu ca datele tale să fie prelucrate de către Noi în scopul pentru care îți dai acordul.

Pe http://www.dafero.ro îți poți exprima consimțământul prin acțiunea ta de a bifa căsuța relevantă asociată scopului și mijlocului de prelucrare precizat în prezenta Notă de informare.


Ce drepturi și opțiuni ai cu privire la datele tale?

Dorim să ne asigurăm că în orice moment ai controlul deplin asupra datelor tale și că îți poți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le ai potrivit GDPR.

Conform cerințelor Legii nr. 129/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ṣi libera circulație a acestor date, modificată ṣi complectată ṣi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ṣi protectia vieții private ȋn sectorul comunicațiilor electronice SC DAFERO SRL are obligația de a administra ȋn condiții de siguranţă ṣi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor ȋn vederea comunicarii cu persoanele juridice interesate de o colaborare.

Conform Legii nr. 129/2018, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ṣi dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc ṣi solicitați ṣtergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datată si semnată la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail office@dafero.ro. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cȃt mai curȃnd posibil. 6.ACCEPTAREA CONTRACTULUI DE UTILIZARE


Acest contract, ce cuprinde clauze aplicate ȋn utilizarea http://www.dafero.ro, expuse ȋn termenii ṣi condiţiile ce se vor aplica ȋn utilizarea site-ului http://www.dafero.ro. Utilizȃnd site-ul, cu alte scopuri decȃt de a da citire acestui contract pentru prima dată, Utilizatorul se angajează să respecte aceste condiţii ṣi termeni de utilizare.


SC DAFERO SRL
 are dreptul de a modifica sau ȋntrerupe orice aspect sau particularitate a site-ului  http://www.dafero.ro, incluzȃnd, dar nelimitandu-se la un conţinut, orele de disponibilitate ṣi echipamentul necesar accesrii ṣi utilizării.7. RESPONSABILITĂŢILE UTILIZATORULUI


Utilizatorul trebuie să folosească http://www.dafero.ro ȋn conformitate cu legea. Nu trebuie să posteze sau să transmită prin intermediului site-ului http://www.dafero.ro nici un material care să ȋncalce sau să contravină ȋn nici un fel drepturile celorlalți, care să fie ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, profan-defăimător, care să nu respecte dreptul la intimitate sau la publicitate, adică orice comportament care poate fi considerat o ofensă sau care să provoace datorii către Stat sau să ȋncalce legea sau care, fără consimţămȃntul prealabil al SC DAFERO SRL, conţine elemente de reclamă a diferitelor produse sau servicii.

Nici un comportament al utilizatorului ce nu corespunde cu restricțiile sau obiecţiile SC DAFERO SRL nu va fi permis. Utilizatorul nu trebuie să folosească http://www.dafero.ro  pentru scopuri de publicitate sau alte solicitări comerciale cum ar fi solicitarea utilizatorilor de a deveni membri ale altor servicii de informare online, aflate ȋn concurenţa cu SC DAFERO SRL .

Site-ul http://www.dafero.ro conine materiale protejate de legea dreptului de autor  sau alte informații cu dreptul de proprietate, incluzȃnd ṣi texte, software, poze, materiale video, grafice, muzica, sunete si altele.

Toate materialele pe care http://www.dafero.ro le cuprinde sunt ȋn conformitate cu legile drepturilor de autor din Romania. SC DAFERO SRL deține dreptul de autor ȋn ceea ce priveṣte selectarea, coordonarea, aranjarea conținutului. Utilizatorilor le este interzisă modificarea, publicarea, transmiterea sau participarea ȋn transferuri sau vȃnzări. De asemenea, ei nu trebuie să abuzeze, parțial sau integral, de conţinut.

Utilizatorul are dreptul de a descărca de pe site materiale ce sunt protejate de legea dreptului de autor, doar ȋn scopuri personale. SC DAFERO SRL nu permite copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea ȋn scopuri comerciale a materilalelor fără permisiunea prealabilă sau fără acordul SC DAFERO SRL sau a autorului. Ȋn cazul ȋn care se permite copierea, redistribuirea sau publicarea materialului protejat de legea dreptului de autor, nu se va face nici o modificare sau ṣtergere a dreptului de autor. Utilizatorul trebuie să conṣtientizeze că nu deține nici un drept asupra materialelor protejate de dreptul de autor descărcate de pe site. Eventualele ȋncălcări ale drepturilor de autor pot fi reclamate la adresa de e-mail: office@dafero.ro.8. UTILIZAREA SERVICIILOR


Ȋn utilizarea serviciilor acordate de SC DAFERO SRL, utilizatorul trebuie să respecte urmatoarele:

– să nu folosească serviciul ȋn legătură cu expertize, concursuri, scrisori ȋn lant, junk mail, spam, sau alte mesaje duplicitare de natură comercială,
– să nu defăimeze, abuzeze, hărţuiască, ameninţe sau să ȋncalce drepturile legale (la intimitate, de reclamă sau altele),
– să nu publice, posteze, distribuie sau să răspȃndească nume, materiale, informații profane, răuvoitoare, de amenințare, obscene, indecente ce nu corespund legii,
– să nu publice materiale, poze, imagini, software cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv,
– să nu publice materiale care conțin viruṣi, viermi, troieni, documente virusate, sau alte sisteme sau programme asemănătoare ce pot afecta sistemele de operare. 
– să nu facă publicitate sau să presteze servicii de vȃnzare-cumpărare ȋn scopuri personale, decȃt dacă SC DAFERO SRL permite acest lucru,
– să nu downloadeze un document publicat de un alt utilizator al http://www.dafero.ro , care să nu poate fi reprodus, distribuit sau prezentat ȋn mod legal,
– să nu falsifice sau să ṣteargă informaţii privind managementul dreptului de autor, notificări.9. DETALII DE CONTACT


Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați Ofițerul nostru de Protecția Datelor folosind Formularul de Contact
De asemenea, puteți contacta Controlorul de date pentru serviciile locale:
Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor
Președinte: D-na Ancuţa Gianina Opre
Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI
Date de contact: Tel. +40 21 252 5599, Fax +40 21 252 5757, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Website: http://www.dataprotection.ro/
Persoana de contact: D-na Ancuţa Gianina OPRE, Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Datelor
Persoana de contact alternativ: D-na Alina SAVOIU, Șef al Departamentului Juridic și de Comunicare
Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, autoritatea locală poate fi contactată în limba română.